Op die oplossingen komen we later. Laten we eerst eens kijken wat de huidige stand van zaken is. Dat de spanning op de arbeidsmarkt alleen maar toeneemt terwijl die al jaren zo hoog is, komt volgens Valk door een aantal ontwikkelingen. Zo besluiten steeds meer bedrijven meer te doen in huis, vooral op die gebieden waarop innovatieve vernieuwing kan plaatsvinden. Dat betekent dat er steeds minder offshore is. “Hoogstens wat legacy”, zegt Valk. “Maar veel operationele zaken worden in huis gedaan, ook - of eigenlijk juist - nu er steeds meer in de cloud wordt afgehandeld.”

Michiel Valk

Daarnaast neemt het belang van technologie bij niet-IT-bedrijven toe door de verdere digitalisatie van processen en diensten. Dat zorgt ervoor dat regio’s die zich hebben ontwikkeld tot hub of knooppunt voor een bepaalde industrie of markt, de druk op de regionale tech-arbeidsmarkt vergroten. “Dat zie je bijvoorbeeld in Zuid-Limburg waar de chemiesector heel sterk is, en in Wageningen dat het centrum voor de foodsector is”, zegt Valk. “IT komt tegenwoordig elk aspect van elk bedrijf binnen en ontwikkelingen als IoT versterken dat alleen maar.”

Brede HR-partner

Yacht wil in deze uitdagende omstandigheden de brede HR-partner zijn van zijn klanten, waarbij het bijvoorbeeld de hele loopbaanplanning overneemt en de recruiting verzorgt. ”We willen onze klanten op dit gebied ontzorgen”, zegt Valk. Dat doet Yacht onder meer door het opbouwen van communities rond thema’s en vakgebieden met zowel online als offline middelen, zoals blogs, events en de inzet van social media, waarbij de keuze voor de social media afhangt van de doelgroep.

Afhankelijk van de klant wordt ook gewerkt aan het ‘personaliseren’ van bedrijven, het neerzetten van het bedrijf als ‘tech-bedrijf’. Volgens Valk kent iedereen bijvoorbeeld de grote merken in de retail, maar het is juist onbekend wat er allemaal binnen die bedrijven gebeurt op het vlak van IT. Door het vertellen van het verhaal van het bedrijf, komen talenten er achter dat “het helemaal niet saai is bij dat productiebedrijf”, schetst Valk. “Persoonlijke verhalen werken, een filmpje maakt het ook persoonlijker. Of een meet-and-greet met je mogelijke aanstaande collega’s.” Daarin is consistentie wel belangrijk. “Je kan een mooie flashy website hebben met prachtig wervende teksten, maar als het eerste contactmoment dan weer erg traditioneel is, sla je de verkeerde toon aan”, zegt Valk. “Talenten prikken daar zo doorheen.”

Drie oplossingen

In de toekomst wordt de spanning op de arbeidsmarkt zeker niet minder en dus is het zaak te werken aan oplossingen om heelhuids door die uitdagende tijd heen te komen. Valk ziet drie oplossingen om de nood in de toekomst te verlichten. “Ik zie voor specifieke functies dat we mensen uit het buitenland moeten halen”, zegt hij. “De pool mensen groter maken is één van de oplossingen om het tekort aan IT-arbeidskrachten op te vangen.” Naast het vergroten van de pool mensen is een tweede oplossing het verder beperken van de vraag naar IT-talent. “De technische hulpmiddelen worden steeds slimmer, dus je kan ook steeds slimmer automatiseren. Daardoor heb je minder mensen nodig.”

De derde oplossing ziet hij als aanvulling op de vorige, immers als je meer automatiseert moet je wel goed kijken naar wat je vervolgens doet met functies die overbodig worden. “Je zoekt naar mogelijkheden om mensen productief te houden en dus is om- en bijscholen noodzakelijk. Voor zowel hun als jouw toekomst is dat essentieel. Dus moet dat hoog op de agenda staan”, stelt Valk. Soms is bijscholing al prima, zoals network-engineers die automation-skills aanleren, maar soms is echt een grotere omslag nodig. Zo ziet Valk de vraag naar datawetenschappers en mensen met vaardigheden op het gebied van AI en voorspellende analytics “heel erg” groeien. “Met onze opleidingspartners kijken wij sterk naar manieren om die mensen op te leiden.” Maar ondanks deze drie oplossingen weet Valk: de uitdagingen op de arbeidsmarkt blijven. Dus is het zaak Yacht Insight on Professionals goed in de gaten te houden!