De discussie in de afgelopen tien jaar als het gaat om cloud zijn globaal verlopen van SaaS via IaaS en PaaS naar multicloud en hybride cloud. Vraagstukken daarin variëren van security, legacy, connectivity tot het meer recente dataportabiliteit en interconnectiviteit. En natuurlijk combinaties daarin. In de komende pagina’s wil ik u meenemen naar de separate uitdagingen die mijn gesprekspartners naar voren hebben gebracht op het gebied van connectivity, security, hybride cloud, legacy en portability. Deel 1: Connectivity.

Connectivity

Om cloudapplicaties goed te kunnen gebruiken is het zaak dat de gebruikers ervan zo min mogelijk latency ervaren. Maar daarnaast is het vaak ook van belang dat gegevensoverdracht en -verwerking zo snel mogelijk gebeurt, alleen al voor het functioneren van de applicaties zelf en andere toepassingen die daarvan afhankelijk zijn. Daarvoor hebben diverse gespecialiseerde spelers versnellingsmogelijkheden voor, maar dat is in specifieke gevallen niet genoeg, of simpelweg niet aan de orde.

Voorbeelden te over. Zo heeft groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan een productieveld in Chili waar geen enkele connectivity beschikbaar was en gekozen werd voor een satellietverbinding die niet altijd te gebruiken was. Dat maakt de cloud geen optie. Of baggeraar Van Oord, die op de meest afgelegen plekken actief is en ervoor kiest als het schip in de haven ligt, de data van het schip via een fysieke cassette naar een datacenter te brengen. "Met veel calculaties die aan boord moeten gebeuren is het gezegde Edge is eating the cloud voor ons werkelijkheid", zei CIO Ronald Renes tijdens dat gesprek tegen me.

Maar ook in meer gangbare situaties speelt connectivity in meer of mindere mate een rol. Ik sprak vorig jaar Reinhart Maertens, directeur ICT van een ziekenhuis in Antwerpen die wat betreft de medische applicaties meer vertrouwde op zijn datacenters dan op de cloud, alleen al vanwege de strenge eisen in performance. Dat speelde vooral bij de publieke cloud. Een private cloud vanuit het datacenter van de leverancier is al meer valide, vond Maertens. "Daarnaast hebben die aanbieders hun private cloud van a tot z gecertificeerd, dus ook de datasecurity is nu geregeld. Binnen ons netwerk van ziekenhuizen in de Antwerpse regio hebben we een aantal datacenters die als regionale private cloud omgeving zouden kunnen dienen. Maar daarin zijn nog lastige kwesties op te lossen, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij dataverlies. Het is geen eenvoudige stap", zei Maertens bij die gelegenheid..