Bijna twee derde van de bedrijven is van plan om een enterprise resource planning (ERP) systeem naar de cloud te migreren of doet dit al, ondanks het feit dat veel organisaties zich zorgen maken over het verplaatsen van gevoelige data, de beveiliging en naleving van de regelgeving.

Dat meldt de Cloud Security Alliance (CSA), die 200 bedrijven vroeg naar hun ERP-migratieplannen. Ze vertegenwoordigen een klein stukje van een grote markt: Bedrijven zullen 30 miljard dollar uitgeven aan cloud ERP-systemen in 2021, en een totaal van 266 miljard dollar aan alle publieke clouddiensten, volgens CSA's Impact of Cloud on ERP-rapport.

Schaalbaarheid was de meest voorkomende reden voor de overstap naar de cloud, genoemd door 65 procent van de respondenten, gevolgd door lagere eigendomskosten (61 procent) en beveiligingspatching en -update door de provider (49 procent).

Zorgen over de cloud

Het verplaatsen van gevoelige gegevens is voor bedrijven het grootste pijnpunt: 65 procent noemde het een van hun grootste zorgen in het verplaatsen van ERP naar de cloud. Om gebruik te maken van cloud native migratietools voor toegangscontrole en versleuteling van gegevens, zowel in rust als in beweging, moeten bedrijven hun systemen echter opnieuw ontwerpen voor de cloudomgeving, waarschuwt de CSA.

Dit sluit de snelste manier uit om een werklast in de cloud te krijgen, de lift and shift. Dat zou simpelweg bestaande problemen met patching en toegangscontrole laten voortbestaan. En het betekent dat ondernemingen die hun ERP-systemen naar de cloud willen verplaatsen, meer ontwerpwerkzaamheden voor de boeg hebben dan alleen het specificeren van de soorten server instances en opslag die ze willen.

59 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de beveiliging, ondanks bewijs dat de beveiliging in de cloud een verbetering kan zijn ten opzichte van de beveiliging van on-premisesystemen. De beveiligingsuitdaging voor bedrijven is niet de cloud zelf, maar hun eigen beleid, configuraties en technologieën, zegt de CSA, die waarschuwt dat 95 procent van de storingen in de cloudbeveiliging de schuld van de klant is.

Bedrijven in het algemeen hebben vertrouwen in de beveiliging van hun systemen: 51 procent beweerde in de afgelopen twee jaar geen ERP-gerelateerde beveiligingsincidenten te hebben gehad, terwijl 44 procent het meer realistische beeld had dat ze niet wisten of ze er al een hadden gehad. De overige 5 procent meldde in de afgelopen twee jaar gemiddeld 3,8 beveiligingsincidenten.

CSA vroeg bedrijven naar de beveiligingsproducten die hun ERP-systemen in de cloud beschermen. Identiteits- en toegangsbeheer was in gebruik bij 68 procent van hen; firewalls bij 63 procent, kwetsbaarheidsbeoordelingen bij 62 procent en inbraakdetectie- en preventiesystemen (IDS/IPS) bij 59 procent. Slechts 38 procent gebruikte een securityinformatie- en eventmanagementsysteem (SIEM) en 29 procent een cloud access security broker (CASB).

Andere zorgen over het verhuizen van ERP naar de cloud waren onder andere compliance-uitdagingen (54 procent), verstoring van de bedrijfsvoering door het migratieproces (47 procent) en de tijd die nodig is om gegevens te migreren (46 procent).

Misstappen in migratie

Ondernemingen hebben goede redenen om zich zorgen te maken over vertragingen bij de migratie van gegevens: 90 procent van de CIO's heeft al te maken gehad met datamigratieprojecten die niet volgens plan verlopen door de complexiteit van de overgang van on-premises naar de cloud. Slechts een kwart heeft de deadlines voor dergelijke datamigraties gehaald, waarbij de gemiddelde datamigratie 12 maanden in beslag nam.

Deze gemiste deadlines verbergen twee punten van zorg voor CIO's: de moeilijkheid om nauwkeurig in te schatten hoe lang datamigraties zullen duren en het aantal onverwachte problemen die ze onderweg kunnen tegenkomen. Bedrijven die gegevens naar de cloud verplaatsen, moeten het ergste verwachten en ervoor zorgen dat hun lopende zaken niet worden beïnvloed als er vertragingen optreden.

Veel van deze gegevens komen terecht bij Amazon Web Services, de bestemming voor 28 procent van de onderzochte bedrijven, of Microsoft Azure (25 procent). SAP's cloud pikt nog eens 14 procent op, IBM 10 procent en Oracle 8 procent.

Dat staat in contrast met de ERP-systemen die gebruikt worden door de ondervraagde bedrijven: 52 procent van hen gebruikt SAP, oplopend tot 70 procent bij bedrijven met 50.000 werknemers of meer. Oracle's ERP wordt gebruikt door 36 procent en Microsoft Dynamics door 24 procent, oplopend tot 50 procent bij bedrijven met minder dan 5.000 werknemers, een categorie die goed is voor de helft van de respondenten.