2012

Juli: De Europese Commissie vraagt de telecomsector om oriënterende gesprekken over de opvolger van 4G. De frequentieveiling voor 4G in Nederland volgt overigens in december.

November: EU start met verkennend project METIS, dat richting een 5G-standaard moet gaan.

2013

Februari: Eurocommissaris Neelie Kroes roept de sector op om met Europees 5G de technologische leiding te nemen. De EC steekt ondertussen 50 miljoen in Europees onderzoek naar 5G, later gevolgd door nog eens 130 miljoen.

2014

Maart: Het Verenig Koninkrijk investeert samen met Duitsland 88 miljoen euro in de ontwikkeling van 5G.

2016

September: De Europese Commissie komt met een actieplan om de 5G-roadmaps van lidstaten gelijk te trekken zodat aan het eind van het decennium 5G kan worden uitgerold en om te bepalen welke banden boven de 6 GHz zullen worden gebruikt.

2017

Januari: De eerste pilot van 5Groningen gaat officieel van start met de uitrol van een aantal via een LoRaWAN vochtsensoren op een stuk landbouwgebied in Groningen.

Oktober: Eerste Massive MIMO-antenne in Nederland ingezet door T-Mobile op het Leidseplein in Amsterdam.

December: De eerste New Radio-specificatie (Release 15) van telecomstandaardeninstituut 3GPP verschijnt. In deze release wordt vooral voortgeborduurd op 4G-infrastructuur.

2018

April: KPN begint met diverse proefprojecten in Nederland, waaronder eentje in de regio Rotterdam (Pernis) voor een toepassing van augmented reality in het havengebied.

Mei: Defensie, Buitenlandse Zaken, en Economische Zaken en Klimaat (EZK) doen onderzoek naar oplossingen voor een probleem: het satellietinterceptiestation in het Friese Burum dat communicatie opvangt voor de Nederlandse inlichtingendiensten opereert op 3,5 GHz. Dat staat een 5G-uitrol op die frequentie in de weg.

Juli: 3GPP brengt Release 16 uit, waar 5G (phase 2) is gespecificeerd. Zo eind 2019 moet de specificatie worden vastgelegd. September: Het Europese 5G Observatory wordt opgericht. Deze organisatie inventariseert en rapporteer de status van 5G-uitrol in Europa om het streefdoel van uitrol in 2020 te kunnen halen.

Oktober: TNO doet in opdracht van de Nederlandse overheid onderzoek of 5G en het grondstation in Burum tegelijk kunnen opereren in dezelfde frequentieruimte.

Oktober: Provider Verizon in de VS brengt een 5G-netwerk online voor vier Amerikaanse regio's. 

November: De  Automotive Campus in Helmond neemt het 5G fieldlab in gebruik. Daar wordt geëxperimenteerd met mobiele communicatie via 5G voor auto's, onder meer op een stuk snelweg tussen Eindhoven en Tilburg.

December: Staatssecretaris Mona Keizer van EZK maakt bekend dat het grondstation in Burum, mede op basis van conclusies van TNO, moet wijken zodat 5G uitgerold kan worden op 3,5 GHz.

December: Drie Zuid-Koreaans providers brengen een 5G-netwerk met 4100 basisstations online, dat in een maand groeit naar 7000 (vermoedelijk 5G-updates aan de 4G-infrastructuur).

December: T-Mobile in Polen rolt een 5G-netwerk uit met basisstations van Huawei. Dit functionerende netwerk gebruikt al 100 MHz aan ruimte in de 3,5 GHz-band.

2019

Maart: De uitrol van 5G loopt volgens het EZK een lichte vertraging op omdat het ministerie een advies afwacht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de fusie van Tele2 en T-Mobile, wat van invloed is op de geplande frequentieverdeling van 700, 800 en 2100 MHz.

April: Een nieuw advies van ACM stelt dat er bij de frequentieveiling een cap moet zitten van maximaal 40 procent van de beschikbare spectrumblokken voor een enkele aanbieder. Het gaat bij de veiling van 2020 om 2x30 MHz in de 700-MHz band, 40 MHz in de 1400 MHz-band en 2x60 MHz in de 2100 MHz-band.

April/mei: De Nota Mobiele Communicatie van het ministerie van EZK moet rond deze tijd worden gepresenteerd, zodat het Agentschap Telecom kan beginnen met het voorbereiden van de frequentieveiling.

November: De ITU buigt zich op de World Radiocommunication Conference over de welke millimetergolven voor 5G gebruikt kunnen worden. Dit gaat om het spectrum van 24,25 GHz tot 86 GHz. De GSM Association adviseert daar 26 en 40 GHz voor te hanteren, mede omdat Europese aanbieders het voortouw hebben genomen en deze banden gebruiken.

2020

Dit jaar willen Europese toezichthouders commerciële 5G-uitrol zien op de 26 GHz-band. Er is op het moment van schrijven nog niet veel bekend over het Nederlandse beleid wat betreft deze frequentieband (dat moet duidelijk worden april/mei 2019 met de Nota Mobiele Communicatie), naar verwachting gaat het om lokale vergunningen voor plekken waar mmWave wordt ingezet, zo staat te lezen in het 'advies multibandveiling 2019' van de ACM.

Eerste kwartaal: Veiling 5G-frequenties door Agentschap Telecom. Het gaat dus in principe voor zover nu bekend om 700, 800 en 2100 MHz.

2022

Derde kwartaal: Nederlandse veiling van 100 MHz aan 3,5 GHz-ruimte.

2024

Dit jaarverwacht Ericsson volgens het laatste Mobility Report dat 40 procent van de wereldbevolking gebruikmaakt van 5G. Verder verwacht de netwerkaanbieder dat datagebruik per smartphone is gestegen van gemiddeld 6,1 GB per maand in 2018 tot 32 GB per maand.

2026

Dit jaar veilt het ministerie van EZK samen met Agentschap Telecom aanvullende blokken (naar verwachting 190 MHz in totaal) in 3,5 GHz-band.