Met name de laatste jaren is het aan een sterke opmars bezig. Gezien de toenemende wens die ook wij vanuit de markt horen om te automatiseren, is dat ook logisch, want RPA is een redelijk overzichtelijke manier om ermee te starten. Het automatiseren van een administratief proces binnen een organisatie (een typische RPA-toepassing) is een stuk beter behapbaar dan bijvoorbeeld het opzetten van een ‘self-driving’ netwerk, iets waar netwerkpartijen meer en meer mee bezig zijn.

De stijging in populariteit van RPA zorgt er echter ook voor dat steeds meer leveranciers zich ermee bezig gaan houden. Tijdens de meest recente editie van MWC in Barcelona zagen we het bij zoveel partijen terugkomen in de uitingen op de wanden van de booths dat het bij tijd en wijle op een RPA-congres begon te lijken. Kortom, iedereen ziet de waarde van het vermelden van de nieuwe buzz-term.

Dat laatste is niet zo vreemd, want RPA biedt veel mogelijkheden om de belasting van medewerkers te verlichten. Het feit dat er zoveel niet-RPA-partijen op inspringen geeft verder aan dat RPA alleen niet voldoende is. Dat beseffen RPA-leveranciers zelf ook. Vandaar dat ze naast strategische ook technische partnerships aangaan met andere partijen in de markt. Dit om bijvoorbeeld AI toe te kunnen voegen aan processen, of om iets zoals process mining te kunnen koppelen aan process automation.

Het is dus duidelijk dat iedereen een stuk van de RPA-taart wil hebben. Deze special helpt je bij het maken van het onderscheid tussen de zin en de onzin ervan. We laten enkele RPA-leveranciers aan het woord, maar laten ook zien welke rol RPA speelt in het grotere geheel binnen organisaties. Veel leesplezier!