Vandebron is een leverancier van groene energie en heeft dan ook als belangrijk onderdeel van haar missie dat de energie die je bij het bedrijf afneemt voor 100 procent groen is. Daarvoor koopt het energie in, die dan vervolgens door een netbeheerder wordt geleverd bij klanten. De toename van duurzame energie zorgt er echter ook voor dat de onbalans op het stroomnet groter wordt. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van een netbeheerder zoals Tennet om te zorgen voor de balans op het net. Dat wordt op dit moment nog gedaan door gas- en kolencentrales in te zetten, maar omdat Vandebron daar geen gebruik van wil maken is meer flexibiliteit gewenst.

Die flexibiliteit wil men bij Vandebron leveren met behulp van het slim laden van elektrische auto’s. Vandaar dat men zo’n 1,5 jaar geleden een pilot is gestart samen met netbeheerder Tennet en met Tesla-rijders, of eigenlijk met de Tesla-API die wordt gebruikt voor het opladen van de voertuigen.

Niet laden tijdens piekbelasting

Het idee is om realtime te reageren op signalen van Tennet zodra er een onbalans ontstaat op het elektriciteitsnet. Als er meer vraag is dan aanbod, stoppen de auto’s met laden, om op deze manier de balans weer terug te brengen. Het maakt hierbij niet uit of dit tijdens piekbelasting gebeurt, midden in nacht of in de ochtend. Op deze manier hoeven gas- en kolencentrales minder vaak ingezet te worden om het net te balanceren.

Om bovenstaande te realiseren, doet Vandebron biedingen op de regel- en reservevermogensmarkt van Tennet. Dit doet het met behulp van de ongeveer 150 Tesla’s die op dit moment aangesloten zijn op de pilot. Voor Tennet is dit zeer waardevol, omdat het op deze manier de balanshandhaving van het elektriciteitsnet nauwkeuriger kan waarborgen.

Transparantie cruciaal

Om er zeker van te zijn dat de Tesla’s ook daadwerkelijk niet laden op het moment dat vraag en aanbod uit de pas lopen, moest er iets bedacht worden om dit bij Tennet te kunnen aantonen. Volgens Fardau van der Galiën van Vandebron is de transparantie van blockchain de voornaamste reden dat ze hiervoor deze technologie hebben gekozen.

Transparantie is namelijk bij het leveren van zogeheten ‘flex’ nog veel belangrijker dan bijvoorbeeld als een gascentrale energie levert. Die hoeft maar één logbestand te tonen. Maar aangezien het pas mogelijk is om te bieden op de balanceringsmarkt van Tennet vanaf 1 MW, heb je daar ten minste 100 Tesla’s voor nodig, die allemaal afzonderlijk hun laadvermogen loggen middels een anonieme code. Dat is met blockchain eenvoudiger te realiseren dan via bijvoorbeeld traditionele relationele databases.

Uitbreiden

Volgens Van der Galiën bevalt de pilot erg goed. Vandebron doet inmiddels dagelijks biedingen met de ruim 150 Tesla’s die op het programma zijn aangesloten. Deze biedingen worden daadwerkelijk geactiveerd door Tennet.

Nu wordt er ook gewerkt aan het beschikbaar maken van de technologie met behulp van de laadpalen zelf. Als dat eenmaal werkt is dit dus niet meer afhankelijk van de API van Tesla, waardoor dit ook beschikbaar komt voor andere elektrische auto’s.

Tot slot heeft Tennet besloten om de pilot verder op te schalen naar meerdere partijen, naast Vandebron. Die zullen op een soortgelijke manier gaan bijdragen aan de balanshandhaving, maar dan met andere zaken dan auto’s. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen en elektrische boilers.