Let wel, het betreft hier geen product van IFS, maar een project van IFS Labs. Daar worden nieuwe producten en diensten bedacht en ontwikkeld. Het is dus nog geen dienst die je ook al daadwerkelijk kunt afnemen bij IFS en het kan nog best een tijdje duren vooraleer dat wel het geval is. We spreken Bas de Vos, Director IFS Labs, over deze nieuwe toepassing van blockchain.

Het voorbeeld dat De Vos gebruikt is dat van een de onderhoudsketen van een vliegtuig. In één enkel vliegtuig zitten al snel meerdere miljoenen onderdelen. Die onderdelen worden vanuit de hele wereld geleverd. Het is echter belangrijk om te weten dat de betreffende onderdelen ook daadwerkelijk origineel zijn, dat ze via de juiste kanalen zijn vervoerd en op de juiste manier zijn onderhouden. Dit is nodig om te voldoen aan specifieke richtlijnen, onder andere op het gebied van de veiligheid. In zo’n omgeving kan blockchain zeker worden toegepast, denkt hij.

Niet overal geschikt voor

De Vos, zelf iemand die positief kritisch naar blockchain als technologie kijkt, ziet nog vaak dat men in enterprise blockchain-toepassingen centraal te werk gaat. Dat wil zeggen, alles wordt ontwikkeld en aangeboden vanuit een centrale partij. Dit brengt weliswaar een veel hogere mate van veiligheid met zich mee, en dat is iets wat zeker in een gereguleerde omgeving zoals de luchtvaart van belang is, maar die veiligheid kan vaak ook op meer traditionele manieren worden bereikt.

Het is van belang om kritisch te kijken naar de doelstelling van een blockchain implementatie. Wat is het probleem dat moet worden opgelost, en in een aantal gevallen kan blockchain daar zeker aan bijdragen, maar zeker niet overal.

Integriteit, maar vooral vertrouwen

Het krachtigste onderdeel van blockchain is zonder twijfel de transparantie die het met zich meebrengt, meent De Vos. In het voorbeeld van de vliegtuigbouwer geeft die transparantie alle deelnemers direct inzage in wat er is gebeurd. Je kunt dan bijvoorbeeld direct zien dat de onderdelen die in het vliegtuig zitten van goede oorsprong zijn.

De Vos maakt echter wel meteen duidelijk dat integriteit bij blockchain vooralsnog vooral theoretisch is. In de praktijk worden de gegevens, ook in zijn voorbeeld van de supply chain van de vliegtuigbouwer, nog altijd ingevoerd door mensen. Klopt die informatie niet, dan heb je integriteit in de zin dat die niet-kloppende informatie ook aan het einde van de rit nog in de blockchain staat. Als vliegtuigbouwer schiet je er echter niet veel mee op, omdat je nu nog steeds niet weet welke onderdelen er precies in het vliegtuig zijn geschroefd.

Dit probleem maakt blockchain op het gebied van integriteit vooralsnog niet klaar voor enterprise-gebruik. Daarvoor moet er nog iets gedaan worden om foute invoer te voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken. De Vos legt dan ook liever de nadruk op zaken zoals vertrouwen, immutability en transparantie. Het eerste (vertrouwen) is volgens hem het resultaat van de andere twee en erg belangrijk, ook in het voorbeeld van de vliegtuigbouwer. Je kunt met behulp van blockchain dan misschien nog niet garanderen dat de invoer integer is, je kunt bij eventuele invoerfouten wel nauwkeurig herleiden waar het mis is gegaan.