De DBC richt zich vooral op meer complexe inzet van blockchain in zaken met maatschappelijke relevantie, zegt Frans van Ette, woordvoerder van de coalitie en in het dagelijks leven werkzaam bij TNO. “Je kan drie fases onderscheiden”, legt hij uit. “Fase 1 kent de startups, die het snelst met toepassingen komen. Later volgen grotere partijen als Albert Heijn en banken en kom je in de tweede golf terecht, waar zaken ietsje gecompliceerder worden, maar nog wel te behappen. We zien nu concrete toepassingen in die 2 fasen op de markt zoals GUTS, Moyee Coffee of we.trade. De derde fase is waar publiek-private samenwerking nodig is om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dat is veel ingewikkelder.”

Een selectie van use cases

Zo kwam de DBC in de visie tot een selectie van vijf use cases die het van belang vindt om ermee te experimenteren en uiteindelijk tot ontwikkeling te brengen. “We hebben partijen verzameld die hiermee aan de slag gaan”, zegt Van Ette. De use cases variëren van self-sovereign identity (waarin elke burger zijn eigen ID-kluis beheert) tot aan het real-time inzichtelijk maken van subsidiestromen en pensioenopbouw. Een andere behelst toepassingen in de logistiek, iets waar het bedrijfsleven zelf al ver mee is gevorderd.

“De zelfbeheerde identiteit is een van de moeilijkste om te ontwikkelen, maar wel zeer fundamenteel. We zijn al ver met DigID maar dit is in die denkwijze een verdere verbetering. Het is wel complex. Niet alleen vanwege het grote aantal partijen die eraan mee moeten werken, maar je wilt het uiteindelijk ook internationaal regelen, bijvoorbeeld in EU-verband.” Volgens Van Ette liggen de uitdagingen ook buiten die organisatorische aspecten en zijn ze slechts deels technisch van aard. “Technische uitdagingen zijn bij voorbeeld de schaalbaarheid, het aantal nodes voor integriteit en het consensus-mechanisme. Daarnaast zijn er vraagstukken rondom bij voorbeeld juridische en organisatorische aspecten. Er is nog veel denk en experimenteer werk nodig voor de verschillende toepassingen.”

Evolutie, geen revolutie

Ook Van Ette is opgevallen dat de hype rond blockchain nu wat lijkt af te nemen. Gelukkig maar, vindt hij ook. “We hebben inmiddels gezien dat voor elke spreadsheet-toepassing een blockchain-oplossing werd bedacht. Het sloeg echt nergens meer op. Blockchain is slechts in specifieke situaties relevant, waarin transparantie is vereist en je liever niet wilt dat er één partij is die erover gaat, die de data beheert of de technologie voorschrijft. Je wilt toe naar een democratisering van data tussen partijen waar niet één partij het monopolie heeft over data.”

Van Ette vond de hype ook overdreven. “Het is een evolutie, geen revolutie. Het zijn simpelweg de volgende stappen in de automatisering en het delen van data. Het zijn belangrijke incrementele stappen die we nemen in het gebruik van data. Je hoeft niet iedereen te vertellen wat blockchain is of doet. De toepassing moet het verhaal vertellen, niet de technologie zelf.” Hij wijst onder meer op Albert Heijn, dat bezig is met het testen van blockchain in zijn toeleveringsketen. Een van de toepassingen is dat klanten via een QR-scanner kunnen zien waar hun sinaasappelsap vandaan komt. “Het inzetten van dergelijke applicaties zal nog veel verder gaan groeien.”