Innovatie in de zorg richt zich niet zozeer op de techniek zelf, maar meer op de mogelijkheden die bijvoorbeeld applicaties onderweg en IoT-apparaten bieden om zorg te versimpelen. Dat heeft voordelen voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars. De patiënt krijgt gerichter hulp, de zorgverlener heeft meer tijd voor zorg en is minder tijd kwijt voor administratieve taken, en  verzekeraars zien de kostenbesparingen die een dergelijke efficiëntieslag met zich meebrengen. 

Maar we horen de afgelopen paar jaar ook vaak de klacht in het IT-veld in brede zin, dat IT te vaak een doel op zich is geworden. Kortom: IT bestaat in veel gevallen omdat IT moet worden onderhouden. Het verhaal ‘de klant centraal stellen’ wordt vaak verteld in uitingen naar buiten toe, maar de praktijk is anders. Daar draait het intern vaker om de inzet van een bepaald systeem waar de eindgebruiker maar mee moet leren werken. 

In deze State of IT onderzoeken we dat snijvlak in de zorg, waar het nog eens uitvergroot lijkt te worden door de vaak verouderde IT die wordt gebruikt tegenover de grote noodzaak om klanten, patiënten dus, beter van dienst te zijn.